[ניתוח דמות] ז'ונגליאורח מסתורי שהוזמן על ידי בית הלוויות וונשנג. בעל ידע נרחב בכל דבר.

ז'ונגלי


תומך מאלמנט גאו המסוגל לסייע לקבוצה במגוון תחומים. הוא מסוגל ליצור מגן גאו עמיד המשמש גם לספיגת נזק וגם להפחתת העמידות של האויבים כנגד אלמנטים וכנגד נזק פיזי, הוא יכול לעשות נזק רב בעזרת התפרצות האלמנט העוצמתית שלו, ואף לאבן את הנפגעים למספר שניות. ביצירת המגן ז'ונגלי יוצר עמוד אשר מוריד נזק גאו מתמשך לכל הסובבים וגם יכול להכפיל ולשלש את הפגיעות כשהוא ניצב בסמוך למבני גאו נוספים.
בדף זה ננתח את הדרכים המקובלות ביותר לבנות את ז'ונגלי לתפקידיו השונים.

יכולות

Rain of Stone
מתקפה רגילה
ז'ונגלי יתקוף עד 6 פעמים בעזרת החנית שלו ויעשה נזק פיזי.
לחיצה ממושכת: ז'ונגלי ישתמש בסטאמינה כדי להסתער קדימה במתקפה בקו ישר.
מתקפה מהאוויר: ז'ונגלי ינחת במכת חנית ויסב נזק אזורי לכל הסובבים.

Planet Befall
התפרצות אלמנט
ז'ונגלי יפיל מטאור עצום שיסב נזק גאו כבד בטווח אזורי גדול. בנוסף, המטאור יאבן את הנפגעים.

Dominus Lapidis
יכולת אלמנט
לחיצה בודדת: ז'ונגלי יעמיד עמוד אבן למשך 30 שניות, ויעשה נזק גאו אזורי.
לחיצה ממושכת: ז'ונגלי יגרום למקורות גאו קרובים להתפוצץ, מה שיגרום לדברים הבאים:
* נזק גאו אזורי ייגרם לכל הסובבים.
* מגן ירקן יווצר עליו, אשר עמידותו תיקבע לפי כמות החיים המקסימלית של ז'ונגלי. כמגן מאלמנט גאו, הוא בעל ספיגה של 150% לכל סוגי האלמנטים ונזק פיזי.
* אם ניתן להעמיד עוד עמוד אבן, יווצר עמוד אבן.
* אם נפגעו מטרות מאלמנט גאו, כוח הגאו של עד 2 מטרות יישאב מהם בכמות גדולה [לדוגמה – מגני גאו של היליצ'ארלים, או העמודים של בוס הגאו]. היכולת הזאת אינה עושה נזק.

פירוט מושגים
* עמוד אבן: ביצירה, יסב נזק גאו אזורי לסובבים. לאחר מכן, בכל שתי שניות ייצא ממנו גל שיסב נזק גאו לסובבים, ויהדהד עם מבני גאו אחרים כך שיגרום גם להם להוציא את הגל.
היצירה והגל ייצרו 0.5 חלקיקי אלמנט לטעינת התפרצות אלמנט.
עמוד האבן נחשב כמבנה גאו וניתן להשתמש בו לחסימת מתקפות ולטיפוס. רק עמוד אחד יכול להתקיים בכל זמן נתון.
* מגן ירקן: מגן גאו בעל ספיגה של 150% לכל סוגי האלמנטים ונזק פיזי. בנוסף, הוא מוריד את העמידות של האויבים מסביב לאלמנטים ולנזק פיזי ב-20%.
* איבון: אויבים אשר נמצאים במצב הזה אינם יכולים לזוז.

קונסטלציות

I: Rock, the Backbone of Earth
מעלה את מספר עמודי האבן שיכולים להתקיים בו זמנית ל-2.II: Stone, The Cradle of Jade
שימוש ב-Planet Befall, התפרצות האלמנט, מעניק מגן ירקן לכל הדמויות באזור.

III: Jade, Shimmering through Darkness
מעלה את הרמה של Dominus Lapidis ב-3. ניתן להגיע עד לרמה 15 בסך הכל.


IV: Topaz, Unbreakable and Fearless
מגדיל את הטווח של Planet Befall ב-20%, ומעלה את מספר השניות של אפקט האיבון ב-2.

V: Lazuli, Herald of the Order
מעלה את הרמה של Planet Befall ב-3. ניתן להגיע עד לרמה 15 בסך הכל.

VI: Chrysos, Bounty of Dominator
כאשר מגן הירקן נפגע, 40% מהנזק הופך לריפוי לדמות הנוכחית. ריפוי בודד לא יכול לרפא יותר מ-8% ממקסימום החיים של אותה הדמות בפעם אחת.

נקודות חשובות

  1. הכל על פי החיים: לאחר Acsension רביעי, כל מה שז'ונגלי עושה מתחזק יחד עם כמות החיים המקסימלית שלו. כוח המגן, כוח יכולת האלמנט, כוח התפרצות האלמנט ואפילו המתקפות הרגילות – ככל שכמות החיים המקסימלית שלו גבוהה יותר, כך הכוח שלהם יהיה גבוה יותר.
  2. מגן מתחזק: לאחר Acsension ראשון, מגן הירקן יחזק את עצמו עם כל פגיעה שהוא יקבל ב-5% עד 5 פעמים, כך שאם ניתן להיפגע ממתקפות חלשות מספר פעמים לאחר יצירת המגן, זה יעצים אותו אפילו יותר.
  3. God Mode: המגן של ז'ונגלי הוא המגן עם הפוטנציאל להיות המגן החזק ביותר במשחק. הכוח שלו שמתבסס על החיים, יחד עם היותו מגן גאו שסופג 150% לכל אלמנט ונזק פיזי – יכול בקלות להחזיק לאורך קרב שלם, או לפחות עד שז'ונגלי יוכל לחדש אותו, כך שהוא ממש מעניק "God Mode" לשחקן. העובדה הזו מוסיפה גם המון ל-DPS השוטף, מכיוון שהמגן מונע "הפרעות" ועצירות של מתקפות כאשר השחקן נפגע מאויב, כך שבמקום לבזבז זמן על לחזור לקרב ולהתחיל את הקומבו מחדש או להתחמק ממתקפות, ניתן לנצל את הזמן בקרב ליותר מתקפות מצד השחקן.
  4. "אכילת" גאו: בהחזקה של יכולת האלמנט, ז'ונגלי יוציא מעצמו גל ש"יאכל" עד שני מקורות גאו בסביבתו. האפקט הזה אינו עושה נזק ולא יוריד חיים לאויב, אבל הוא כן יפגע ברמה ניכרת בכל דבר שמכיל אנרגיית גאו. ניתן לזהות מה נחשב ל"מקור גאו" לפי 'מד חיים' בצבע חום בהיר מעל אותו העצם.

דרכי בנייה

התפקיד העיקרי של ז'ונגלי בקבוצה הוא תומך. מרכיבי התמיכה שלו הם נזק מתמשך באמצעות עמוד האבן, מגן הירקן שלו, והתפרצות האלמנט העוצמתית. המשותף לכולם הוא שהכוח שלהם עולה יחד עם כמות החיים המקסימלית של ז'ונגלי. לכן ברוב הבניות של ז'ונגלי תהיה התמקדות מהותית על העלאת כמות החיים המקסימלית שלו.
באופן כללי, קיימים שני כיוונים מקובלים מאוד לבנות את ז'ונגלי:

1. התמקדות ב-Burst DPS עם התפרצות האלמנט

ארטיפקטים2 חלקי Archaic Petra
מחזק נזק גאו ב-15%.
2 חלקי Noblesse Oblige
מחזק את התפרצות האלמנט ב-20%.
נשקיםאפשרות אידיאלית:
Staff of Homa
אפשרות מצויה:
Prototype Starglitter
סטט ראשינזר: %חיים או %נזק קריטי
גביע: %חיים או %נזק גאו
שעון: %טעינת אנרגיה

סטט נשק משני
%נזק קריטי%טעינת אנרגיה
עדיפות לסטטים משניים%חיים
%טעינת אנרגיה
%תדירות נזק קריטי
%נזק קריטי
יכולת נשקכמות החיים המקסימלית עולה ב-20%~40%.
בנוסף, מעניק בונוס התקפה השווה ל-0.8%~1.6% מכמות החיים המקסימלית של המשתמש. כאשר החיים של המשתמש נמוכים מ-50%, בונוס ההתקפה גדל ב-1%~1.8% מכמות החיים המקסימלית.
לאחר שימוש ביכולת האלמנט, נזק ההתקפה הרגילה והטעונה עולה ב-8%~16% למשך 12 שניות, עד פעמיים.
הסבר:
בשיטה הזו אנו מקריבים מהפוטנציאל של כוח המגן שלו לטובת התמקדות בשימוש בהתפרצות האלמנט. בבנייה הזו אנו נאזן בין השקעה בחיים, לבין נזק גאו/קריטי יחד עם טעינת אנרגיה כך שז'ונגלי יטען את התפרצות האלמנט ויוכל לשגר אותה כמות רבה של פעמים בקרב, ואף לעשות איתה נזק ניכר, במיוחד אם המכה יוצאת קריטית. בשימוש בנשק האידיאלי, Staff of Homa, אנו נרוויח עלייה ניכרת במקסימום החיים שמשפרת בעצם את כל המאפיינים של ז'ונגלי, ובנוסף חיזוק התקפה ניכר מכיוון שכמות החיים המקסימלית שלו תמיד תהיה גבוהה, ובנוסף גם כל מתקפה קריטית תהיה עצומה בהרבה. כאשר משתמשים בנשק הזה, מומלץ לשקול לתת לז'ונגלי נזר שהסטט הראשי שלו הוא %תדירות נזק קריטי, כדי לפצות על החיסרון בסיכוי. בשימוש בנשק האידיאלי השני שלו, Primordial Jade Winged-Spear, נרוויח סיכוי מוגבר לכך שהתפרצות האלמנט תהיה מכה קריטית, אך אפשר לפצות על כך אם יש לכם גישה ל-Deathmatch, נשק ה-Battle Pass, שגם מעלה תדירות נזק קריטי כסטט משני.
מכיוון שלגאו אין תגובות אלמנט שמחזקות את הנזק, מומלץ להשתמש בדמות גאו נוספת (לדוגמה נינגואנג) בשביל לקבל את אפקט ה-Elemental Resonance של גאו, שמחזק את המגן ב-15%, מעניק תוספת של 15% נזק לדמות שנמצאת תחת מגן, ומוריד 20% חסינות לגאו כך שהפגיעה מהתפרצות האלמנט תהיה עוצמתית במיוחד.


2. מקסימום חיים

ארטיפקטים4 חלקי Archaic Petra
מחזק נזק גאו ב-15%.
כאשר נלקח רסיס אלמנט היוצר מגן שנוצר בשילוב של גאו עם אלמנט אחר, כל חברי הקבוצה יקבלו תוספת של 35% נזק לאותו אלמנט. רק אלמנט אחד יכול לקבל חיזוק בכל זמן נתון מהסט הזה.
נשקיםאפשרות אידיאלית:
Skyward Spine
אפשרות מצויה:
Prototype Starglitter
סטט ראשינזר: %חיים
גביע: %חיים
שעון: %חיים

סטט נשק משני
%טעינת אנרגיה%טעינת אנרגיה
עדיפות לסטטים משניים%חיים
%טעינת אנרגיה
יכולת נשקמעלה את התדירות לנזק קריטי ב-8%~16%, ומעלה את מהירות ההתקפה ב-12%. בנוסף, למתקפות רגילות וטעונות יש 50% סיכוי להפעיל להב דחוס שעושה נזק השווה ל-40%~100% מההתקפה באזור קטן. האפקט לא יכול להתרחש יותר מאחת ל-2 שניות.לאחר שימוש ביכולת האלמנט, נזק ההתקפה הרגילה והטעונה עולה ב-8%~16% למשך 12 שניות, עד פעמיים.
הסבר:
בשיטה הזו אנו ממקסמים את היעילות של ז'ונגלי כתומך. מכיוון שהמגן העוצמתי שלו וכל המתקפות שלו עולות עם החיים, אנחנו נשקיע כמה שאפשר בהעלאת החיים שלו, מבלי לפזר את ההשקעה לסטטים שיעלו את הנזק באופן ישיר כמו תדירות נזק קריטי ונזק קריטי. בבנייה הזו המגן של ז'ונגלי אמור להחזיק אתכם שלמים כמעט בכל מצב ובכל קרב, עד שניתן לחדש אותו שוב. בנוסף גם הנזק של עמוד האבן והתפרצות האלמנט לא ייפגעו יותר מדי, ואמנם לא יעשו נזק עצום כמו בבנייה הקודמת בעזרת מכות קריטיות, אבל בכל זאת יהיו יעילים ועקביים בנזק ובתרומה שלהם לקרב.

סיכום

ז'ונגלי הוא ללא ספק תומך שמשנה את חוויית המשחק. בין אם נבחר להשקיע בפוטנציאל הנזק שלו ובין אם נבחר רק לחזק את פוטנציאל ההגנה שלו, התרומה שלו לקבוצה תהיה ניכרת מאוד. האפשרות שהוא מעניק ל-DPS הראשי שלכם לתקוף מבלי לחטוף פגיעות שיפריעו את רצף ההתקפה מוסיפה המון ל-DPS וממש משנה את סגנון המשחק. יחד עם הנזק המתמשך שנוצר מהעמודים, האיבון והנזק של התפרצות האלמנט ושאיבת הגאו – ז'ונגלי מביא איתו המון כלים לשולחן.
מומלץ לשלב איתו בקבוצה גאו נוסף, מכיוון שאפקט ה-Elemental Resonance של גאו משפיע ישירות על שני הדברים שהוא הכי טוב בהם – מגן ונזק Burst.