[ניתוח דמות] יולהThe Spindrift Knight, a scion of the old aristocracy, and the Captain of the Knights of Favonius Reconnaissance Company. The reason for which a descendant of the ancient nobles might join the Knights remains a great mystery in Mondstadt to this very day.

יולה


תוקפת מאלמנט קריו המתמחה בנזק פיזי. בדף זה ננתח כיצד לבנות את יולה על מנת למקסם את הנזק שלה.

יכולות

Favonius Bladework – Edel
מתקפה רגילה
יולה תוקפת עד 5 פעמים בעזרת הקליימור שלה וגורמת נזק פיזי.
לחיצה ממושכת: יולה משתמשת בסטאמינה ומבצעת מתקפות רצופות קדימה. בסוף המתקפה יהיה חיתוך חזק יותר.
מתקפה מהאוויר: יולה תנחת במכה חזקה ותסב נזק אזורי לכל הסובבים.

Glacial Illumination
התפרצות אלמנט
יולה גורמת לנזק קריו לאויבים מסביבה ויוצרת חרב אור שתעקוב אחריה עד ל7 שניות.
חרב האור מגבירה את חסינות ההפרעה של יולה. כאשר יולה גורמת נזק לאויבים, חרב האור מקבלת טעינה נוספת, אחת ל0.1 שניות.
כאשר הזמן נגמר, חרב האור מתפוצצת וגורמת נזק פיזי לאויבים.
הנזק תלוי בכמות הטעינות המצטברות.
אם יולה מתחלפת בזמן הטעינה, החרב תתפוצץ.

Icetide Vortex
יכולת אלמנט
לחיצה בודדת: מבצע חיתוך מהיר, הגורם לנזק קריו. כאשר הוא פוגע באויב, יולה מקבלת גרימהארט אחד, ניתן לערום עד 2. ניתן לקבל אחת ל-0.3 שניות.
*גרימהארט מגביר את ההגנה של יולה ואת חסינות ההפרעה שלה.
לחיצה ממושכת: יולה צורכת את ערימות הגרימהארט וחותכת קדימה, גורמת לנזק קריו אזורי לאויבים לפניה.
אם ערימות גרימהארט נצרכו, אויבים סובבים יסבלו מחסינות קריו וחסינות פיזית נמוכה.
כל ערימת גרימהארט שנצרכת תהפוך לחרב קרח שתגרום לנזק קריו נוסף לאויבים.

קונסטלציות

I: Tidal Illusion
בכל פעם שנצרכת ערימת גרימהארט, הנזק הפיזי של יולה עולה ב30% למשך 6 שניות.
כל ערימה תעלה את משך הבונוס ב6 שניות עד למקסימום של 18 שניות.

II: Lady of Seafoam
מוריד את הזמן הנדרש ליכולת להתחדש ל4 שניות.

III: Lawrence Pedigree
מעלה את הרמה של Glacial Illumination ב-3. ניתן להגיע עד לרמה 15 בסך הכל.


IV: The Obstinacy of One's Inferiors
חרבות אור גורמות ל25% נזק נוסף נגד אויבים מתחת ל50% חיים.

V: Chivalric Quality
מעלה את הרמה של Icetide Vortex ב-3. ניתן להגיע עד לרמה 15 בסך הכל.


VI: Noble Obligation
חרבות אור מתחילות עם 5 ערימות אנרגיה. כל מתקפה של יולה מקבלת 50% להוסיף ערימה נוספת.

דרכי בנייה

התפקיד העיקרי של יולה בקבוצה הוא DPS. מכיוון שהיא גורמת בעיקר לנזק פיזי מומלץ להמתקד בו במקום באלמנט.

1. התמקדות ב-Burst DPS עם התפרצות האלמנט

ארטיפקטים4 חלקי Pale Flame


2 חלקי Pale Flame
2 חלקי Bloodstained Chivalry
נשקיםאפשרות אידיאלית:
Song of Broken Pines
אפשרות מצויה:
Wolf's Gravestone
Serpent Spine
סטט ראשינזר: % תדירות נזק קריטי או %נזק קריטי
גביע: %נזק פיזי
שעון: %התקפה

סטט נשק משני
%נזק פיזי%התקפה

%תדירות נזק קריטי
עדיפות לסטטים משניים%תדירות נזק קריטי
%נזק קריטי
%טעינת אנרגיה
%התקפה
יכולת נשקמגביר התקפה ב-16%-32%, aוכאשר מתקפות רגילות פוגעות באויבים, הדמות מקבלת "סימן לחישות". אפקט זה יכול לקרות אחת ל0.3 שניות.

כאשר לדמות יש 4 סימנים, כולם ייצרכו וכל חברי הפארטי יקבלו את האפקט "Millennial Movement: Banner-Hymn" למשך 12 שניות. האפקט מגביר את מהירות ההתקפה ב-12%-24% ומעלה את ההתקפה ב-20%-40%.

כאשר אפקט זה מופעל, לא ניתן לאסוף סימנים למשך 20 שניות.
Wolf's Gravestone :
מגביר התקפה ב-20%-40%. מתקפות נגד אויבים מתחת ל-30% חיים מגבירות התקפה לכלל חברי הפארטי ב-40%-80% למשך 12 שניות. יכול לקרות אחת ל-30 שניות.

Serpent Spine :
כל 4 שניות שהדמות נמצאת על השדה, הם ייגרמו ל-6%-10% יותר נזק ויקבלו 3%-2% יותר נזק. אפקט זה יכול להיערם עד 5 פעמים ולא יאופס כאשר הדמות מתחלפת, אבל ייחלש בערימה אחת כאשר הדמות מקבלת נזק.
הסבר:
4 חלקי Pale Flame הם סט חזק יותר כל עוד שומרים על הבונוס המתקבל משימוש ביכולת האלמנט. ניתן לשמור אותו באופן שוטף כאשר לא משתמשים בהתפרצות האלמנט כל עוד משתמשים ביכולת ברציפות.
ההתפרצות של יולה לוקחת 80 אנרגיה על מנת להפעיל לכן מומלץ לצרף לצוות דמות קריו נוספת שיכולה להטעין אותה כגון דיונה או רוזריה. בנוסף כדאי להגיע ל130%-140% טעינת אנרגיה לפחות.